Podvojné účetnictví

Zákonná povinnost vést podvojné účetnictví je stanovena pro podnikatele s obratem za loňský rok přesahujícím hranici 25 milionů Kč a podnikatele zapsané do obchodního rejstříku. Povinnost vést podvojné účetnictví může být uložena také zvláštním právním předpisem. Vést podvojné účetnictví se můžete rozhodnout také dobrovolně.

Co vám v oblasti vedení podvojného účetnictví nabízíme?

 • Nastavení a kompletní vedení podvojného účetnictví pro právnické i fyzické osoby podle zvolené účetní metody.
 • Plynulý přechod z vedení daňové evidence na podvojné účetnictví.
 • Zadávání a účtování veškerých účetních transakcí (faktury přijaté, faktury vystavené, banka, pokladna, transakce platebními kartami, leasing, majetek, mzdy, atd.).
 • Importy dat některých agend z vašeho interního systému (např. faktury přijaté, faktury vystavené, maloobchodní tržby atd.) do našeho systému a jejich následné zpracování standardním způsobem.
 • Zpracování jednotlivých výstupů nebo pravidelných reportů:
  • Knihy faktur přijatých a vystavených.
  • Sestavy faktur ve splatnosti a po splatnosti, včetně generování upomínek.
  • Rozklady jednotlivých účtů za definované období.
  • Rozvaha.
  • Výsledovka včetně střediskového či zakázkového členění.
  • Cash flow.
  • Pravidelná porovnávání (hodnocení) plánovaného rozpočtu s výsledky společnosti.
  • Speciální reporty dle požadavku klienta či mateřské společnosti.
  • Prezentace výsledků společnosti.
 • Zpracování přiznání k DPH na pravidelné bázi.
 • Roční zpracování jednotlivých nebo všech relevantních daňových přiznání (k dani silniční, dani z příjmů atd.).
 • Zpracování kompletní roční účetní závěrky, případně včetně návazné spolupráce s auditorem a /nebo daňovým poradcem.
 • Zpracování statistik pro Český statistický úřad.
 • Zpracování výkazů pro ČNB.
 • Komunikace a styk s úřady.

V průběhu celé doby s vámi budeme průběžně komunikovat, zajistíme si osobní převzetí veškerých účetních dokladů a doklady dohodnutým způsobem zpracujeme.