Daně

Začínáte s podnikáním v českém prostředí? Je pro vás český podnikatelský systém a jeho daňový rámec velkou neznámou?

Potřebujete kromě samotného zpracování daňových povinností také bližší vysvětlení a porovnání s vašimi domácími daňovými pravidly, zvyklostmi a legislativním prostředím?

Chcete být průběžně informováni o změnách zákonných pravidel a předpisů v daňové oblasti?

Poradenství pro začínající nebo zahraniční podnikatele

Orientovat se v českém daňovém prostředí není snadné, vyznačuje se častými změnami legislativy a daňovými sankcemi. To klade nepřiměřeně vysoké nároky na všechny subjekty, české i zahraniční.

Průběžný monitoring legislativy

Kromě administrativní zátěže se firmy potýkají s odbornou náročností zavádění jednotlivých předpisů v praxi.

Obtížné je pro ně také analyzovat dlouhodobé dopady těchto změn na hospodářské výsledky, aktualizovat daňový plán a komplexně je hodnotit.

Odborníci týmu NewCo Tax and Accounting pečlivě sledují aktuální vývoj v oblasti daňové legislativy ČR i ostatních států.

Budeme s vámi průběžně probírat všechny změny, možnosti, rizika i příležitosti a zpracujeme pro vás vždy optimální daňová řešení vašich strategických i operativních podnikatelských potřeb na míru dané situaci.

Naše služby

Díky dlouholetým zkušenostem se zpracováním daňových povinností, daňovou optimalizací a daňovým plánováním firem v neustále se měnícím českém daňovém prostředí pro vás vždy připravíme relevantní řešení. Rozhodující jsou pro nás vaše podnikatelské plány.