Právní upozornění

Tyto internetové stránky vlastní a provozuje NewCo Tax and Accounting, s.r.o., IČ 02671182, DIČ CZ02671182, se sídlem Hnězdenská 767/4a, Praha 8 - Troja, 181 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 221980.

Tyto internetové stránky slouží k informačním účelům a neposkytují právní rady a nemají tak být chápány. Ačkoli usilujeme o to, aby informace, které jsou obsahem těchto stránek, byly aktuální a přesné, nepřijímáme jakoukoli odpovědnost za údaje, které jsou na nich prezentovány.