Mzdy a personalistika

Začínáte s podnikáním v českém prostředí? Potřebujete kromě samotného zpracování mezd zpracovat také veškerou návaznou administrativu spojenou se zaměstnáváním zaměstnanců v českém prostředí?

Chcete být průběžně informováni o změnách zákonných pravidel a předpisů v oblasti pracovně-právních a daňových předpisů?

Přemýšlíte o změně zaměstnanecké struktury a vymezení kompetencí, povinností a motivačního systému odměňování vašich zaměstnanců?

Upozornění na legislativní změny

Odborníci týmu NewCo Tax and Accounting pečlivě sledují aktuální vývoj v oblasti daňové a pracovně-právní legislativy ČR.

Budeme s vámi průběžně probírat všechny změny, možnosti, rizika i příležitosti a zpracujeme pro vás vždy optimální daňová řešení vašich strategických i operativních podnikatelských potřeb na míru dané situaci.

V rámci služeb mzdového účetnictví se věnujeme včasnému a spolehlivému plnění vašich povinností v oblasti mzdové a personální agendy vůči státní správě, úřadům a zaměstnancům.

Externí zpracování mezd

Externí zpracování mezd vašich zaměstnanců flexibilně provážeme s interními procesy vaší společnosti. Zajistíme provázanost mzdového a finančního účetnictví vaší firmy a využitelnost výstupů pro manažerské účetnictví. Velkou pozornost proto věnujeme prvotnímu nastavení procesů a efektivních informačních kanálů.

Vyjdeme operativně vstříc vašim potřebám – na základě vašich preferencí mzdy zpracujeme v prostorách vaší firmy, s využitím vašeho softwaru, nebo naopak přeneseme zčásti nebo zcela k nám. Při využití sdílení podkladů a informací přes vzdálený přístup a cloudové řešení zajistíme bezpečnost sdílených dat.

Naše služby

Díky dlouholetým zkušenostem se zpracováním kompletní personalistické administrativy a vývojem pracovně-právního prostředí jsme schopni efektivně ošetřit vaše potřeby v oblasti vztahů se zaměstnanci i státní správou.