Mzdové účetnictví

Ve spolupráci s vaším personálním oddělením pro vás zajistíme jednotlivé služby nebo za vás převezmeme kompletní agendu mzdové evidence.

Získáte tak jistotu, že vaše smluvní povinnosti vůči zaměstnancům i zákonné povinnosti vůči státní správě a dalším institucím jsou pravidelně, správně a včas plněny.

V rámci mzdového účetnictví nabízíme tyto služby:

 • Vedení úplné mzdové a personální evidence společnosti.
 • Pravidelná příprava výplatních pásek zaměstnanců a evidence příjmů zaměstnanců včetně jejich pravidelné aktualizace.
 • Vedení analytické evidence mezd ve struktuře nutné pro daňové účely a výpočet čisté mzdy každého zaměstnance.
 • Zpracování všech dokumentů spojených s ukončením pracovního poměru (tj. zápočtový list, potvrzení o zdanitelných příjmech a sražených zálohách na daň za příslušné kalendářní období, evidenční list důchodového pojištění), předání dokumentů příslušným úřadům.
 • Vystavování příkazů k úhradě pojistného na sociální zabezpečení, pojistného na zdravotní pojištění, záloh na daň z příjmů fyzických osob a pojistného.
 • Vystavování bankovních příkazů k úhradě čisté mzdy zaměstnanců na jejich účet.
 • Zpracování všech přímých převodů a výplat mezd na účty zaměstnanců a příslušných úřadů.
 • Zpracování evidenčních listů důchodového pojištění.
 • Reporting v oblasti mezd.
 • Outsourcing mzdové evidence.
 • Pravidelný dohled mzdového supervizora nad interně zpracovanými mzdami.