Księgowość zarobkowa

We współpracy z Państwa kadrami zapewnimy poszczególne usługi lub w pełni przejmiemy od Państwa agendę ewidencji wynagrodzeń.

W ten sposób zyskają Państwo pewność, iż obowiązki wobec pracowników wypływające z umowy oraz ustawowe obowiązki wobec administracji państwowej i innych instytucji są wypełniane regularnie i terminowo.

W ramach księgowości zarobkowej oferujemy poniższe usługi:

 • Prowadzenie ewidencji kadr i płac Spółki w pełnym zakresie.
 • Regularne przygotowanie pasków wynagrodzeń pracowników i ewidencji dochodów pracowników włącznie z jej regularnym uaktualnianiem.
 • Prowadzenie analitycznej ewidencji wynagrodzeń według struktury koniecznej do celów podatkowych i obliczenie wynagrodzenia netto każdego pracownika.
 • Sporządzanie wszelkich dokumentów powiązanych z zakończeniem stosunku pracy (tzn. świadectwo pracy, zaświadczenie o dochodach podlegających opodatkowaniu i potrąconych zaliczkach na podatek dochodowy w odpowiednim okresie kalendarzowym, dokument ewidencyjny ubezpieczenia emerytalnego), przekazanie dokumentów odpowiednim instytucjom.
 • Wystawianie poleceń zapłaty składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, zaliczek na podatek dochodowy osób fizycznych oraz innych składek.
 • Wystawianie poleceń zapłaty wynagrodzenia netto pracowników na ich konta.
 • Obsługa wszelkich bezpośrednich przelewów i wypłacania wynagrodzenia na konta pracowników i odpowiednich instytucji.
 • Sporządzanie dokumentów ewidencyjnych ubezpieczenia emerytalnego.
 • Raportowanie w zakresie wynagrodzeń.
 • Outsourcing ewidencji wynagrodzeń.
 • Regularny nadzór superwizora płacowego nad wewnętrznie obsłużonymi wynagrodzeniami.