Kadry i płace

Rozpoczynają Państwo działalność gospodarczą w środowisku czeskim? Czy oprócz obsługi płac potrzebują Państwo również obsługi wszelkiej administracji związanej z zatrudnianiem pracowników w środowisku czeskim?

Czy chcą Państwo na bieżąco otrzymywać informacje o zmianie zasad ustawowych i przepisów z zakresu prawa pracy i podatków?

Czy zastanawiają się Państwo nad zmianą struktury zatrudnienia i określeniem kompetencji, obowiązków i systemu motywacyjnego wynagrodzeń dla Państwa pracowników?

Poinformowanie o zmianach przepisów

Specjaliści zespołu NewCo Tax and Accounting uważnie monitorują aktualne zmiany w zakresie czeskich przepisów podatkowych i przepisów prawa pracy.

Będziemy z Państwem na bieżąco omawiać wszelkie zmiany, możliwości, ryzyka i okazje, opracujemy dla Państwa zawsze optymalne rozwiązania podatkowe dotyczące Państwa strategicznych oraz operatywnych potrzeb biznesowych, dostosowane do danej sytuacji.

W ramach usług księgowości zarobkowej zajmujemy się terminowym i niezawodnym pełnieniem Państwa obowiązków w zakresie agendy kadrowo-płacowej wobec organów administracji państwowej, urzędów oraz pracowników.

Zewnętrzna obsługa płac

W elastyczny sposób połączymy zewnętrzną obsługę płac Państwa pracowników z procesami wewnętrznymi w Państwa spółce. Zapewnimy spójność rachunkowości zarobkowej i finansowej Państwa firmy i możliwość zastosowania wniosków w rachunkowości menedżerskiej. Dlatego poświęcamy wiele uwagi pierwotnej regulacji procesów i efektywnych kanałów informacyjnych.

Dostosujemy się prężnie do Państwa potrzeb – na podstawie Państwa preferencji przeprowadzimy obsługę płac bezpośrednio w Państwa firmie, używając do tego celu Państwa oprogramowania, lub na odwrót przeniesiemy obsługę płac częściowo lub w całości do naszej Spółki. W przypadku dzielenia się dokumentami oraz informacjami za pomocą zdalnego dostępu lub rozwiązania chmurowego zapewnimy bezpieczeństwo udostępnianych danych.

Nasze usługi

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu z kompleksową obsługą administracji płacowej i ze zmianami w środowisku prawa pracy potrafimy efektywnie obsłużyć Państwa potrzeby w zakresie relacji z pracownikami jak i również z administracją państwową.