Sporządzanie deklaracji podatkowych

Jedną z najtrudniejszych czynności agendy kadrowej jest coroczny rozrachunek z tytułu wynagrodzeń pracowników Państwa Spółki.

Przekażcie nam w pełni tę agendę. Co Państwu zapewnimy?

  • Roczny rozrachunek z tytułu wynagrodzeń dla Państwa spółki, włącznie z opracowaniem zestawienia dochodów oraz podatków u źródła.
  • Roczny rozrachunek wynagrodzeń dla pracowników.