Zpracování daňových přiznání

Jednou z nejnáročnějších aktivit personální agendy je každoroční zúčtování mezd zaměstnanců vaší společnosti.

Přenechejte tuto agendu kompletně nám. Co pro vás zajistíme?

  • Roční zúčtování mezd pro vaši společnost, včetně vyhotovení přehledu příjmů a srážkových daní.
  • Roční zúčtování mezd pro zaměstnance.