Komunikace s úřady

K personální agendě patří také průběžná komunikace se správou sociálního zabezpečení, zdravotními pojišťovnami a finančními úřady v souvislosti s přijímáním zaměstnanců a ukončením jejich pracovního poměru, i různými životními situacemi v průběhu pracovního poměru (nemocenská, pracovní úrazy, mateřská a rodičovská dovolená, odchod do důchodu, úmrtí zaměstnance).

Co pro vás v rámci komunikace s úřady zajistíme?

  • Navázání a udržování kontaktu se správou sociálního zabezpečení, zdravotními pojišťovnami a finančními úřady.
  • Přihlášení a odhlášení zaměstnavatele a zaměstnanců k příspěvkům na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění.
  • Vystavování potvrzení o zdanitelných příjmech požadovaných pro výplatu státní sociální podpory.