Komunikacja z urzędami

Do agendy kadrowej należy również bieżąca komunikacja z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, kasami chorych oraz urzędami skarbowymi w związku z rekrutacją pracowników i zakończeniem ich stosunku pracy, oraz różnymi sytuacjami występującymi podczas trwania stosunku pracy (chorobowe, wypadki przy pracy, urlop macierzyński i rodzicielski, przejście na emeryturę, śmierć pracownika).

Co Państwu zapewnimy w ramach komunikacji z urzędami?

  • Nawiązanie i utrzymywanie kontaktu z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, kasami chorych i urzędami skarbowymi.
  • Zgłoszenie i wyrejestrowanie pracodawcy i pracowników w związku z płaceniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.
  • Wystawianie zaświadczenia o dochodach podlegających opodatkowaniu w celu wypłaty świadczeń społecznych.