Wyłączenie odpowiedzialności

Niniejsza strona internetowa jest własnością i jest prowadzona przez Spółkę NewCo Tax and Accounting, s.r.o., IČ (REGON) 02671182, DIČ (NIP) CZ02671182, z siedzibą ul. Hnězdenská 767/4a, Praha 8 - Troja, 181 00, zapisana w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, dział C, wkładka 221980.

Niniejsza strona internetowa służy do celów informacyjnych i nie udziela się na niej porad prawnych a informacje w niej zawarte nie powinny być w ten sposób rozumiane. Aczkolwiek staramy się, ażeby informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej były aktualne i prawidłowe, nie ponosimy jakiejkolwiek odpowiedzialności za dane, które są na nich przedstawione.