Daňové plánování

Nabídneme vám možnosti systémové optimalizace daňových povinností při použití legálních postupů dle platné daňové legislativy, a to s ohledem na vaše strategické i operativní podnikatelské plány.

Co pro vás v oblasti daňového plánování dokážeme udělat?

  • Analýza a hodnocení možností čerpání zisku.
  • Posouzení vhodnosti rozhodnutí o plátcovství DPH.
  • Posouzení vhodnosti uplatnění výdajů paušálem nebo ve skutečné výši.
  • Vyhodnocení optimální volby právní formy vašeho podnikání.
  • Strategická volba daňové rezidence nebo její změna.
  • Strategické rozhodnutí o způsobu financování vaší firmy, posouzení vhodnosti využití zdrojů třetích stran.