Planowanie podatkowe

Oferujemy Państwu możliwości optymalizacji obowiązków podatkowych, używając legalnych działań zgodnych z obowiązującymi przepisami podatkowymi, z uwzględnieniem Państwa strategicznych i operatywnych planów biznesowych.

Co dla Państwa potrafimy zrobić w zakresie planowania podatkowego?

  • Analiza i ocena możliwości czerpania zysku.
  • Rozpatrzenie decyzji o płaceniu podatku VAT.
  • Rozpatrzenie możliwości skorzystania z ryczałtów wydatkowych lub odliczania realnej kwoty wydatków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
  • Rozpatrzenie optymalnego wyboru formy prawnej Państwa działalności.
  • Wybór strategiczny rezydencji podatkowej lub jej zmiana.
  • Decyzja strategiczna o sposobie finansowania Państwa firmy, rozważenie wykorzystania zasobów stron trzecich.