Komunikacja z urzędami

Skomplikowanie i niejednoznaczność interpretacji przepisów podatkowych pociąga za sobą ryzyko powstania sporów z organem administracji podatkowej.

Z doświadczenia wiemy, iż możliwość przeniesienia obciążenia czasowego i administracyjnego trwającej kontroli podatkowej oraz innych postępowań na doświadczonych doradców podatkowych znacząco zwiększa ilość pomyślnie zakończonych postępowań po stronie naszych klientów.

Co potrafimy Państwu zapewnić w ramach usługi reprezentacji wobec organu administracji podatkowej?

  • Doradztwo i reprezentacja podczas kontroli podatkowej i wizji lokalnej.
  • Przygotowanie odpowiedzi na wezwania organu administracji podatkowej.
  • Występowanie podczas sporów z urzędem skarbowym.
  • Rozpatrzenie wezwania do zapłaty podatku.
  • Zastosowanie środków zaskarżenia.
  • Rejestracja podatkowa i dopełnienie obowiązku powiadomienia o zmianach.
  • Sporządzenie wniosku o interpretację podatkową.
  • Sporządzenie wniosku o ulgi podatkowe.