Komunikace s úřady

Komplikovanost a nejasnost výkladu daňových zákonů nese riziko vzniku sporů se správcem daně.

Z praxe víme, že možnost přenosu časové a administrativní zátěže prováděné daňové kontroly a jiných řízení na zkušené daňové poradce významně zvyšuje úspěšnost řízení na straně našich klientů.

Co jsme pro vás v rámci služby zastupování před správcem daně schopni zajistit?

  • Poradenství a zastupování při daňové kontrole a místním šetření.
  • Příprava odpovědí na výzvy správce daně.
  • Jednání při sporech s finančním úřadem.
  • Přezkoumání daňových platebních výměrů.
  • Uplatnění opravných prostředků.
  • Registrace k daním a plnění oznamovacích povinností.
  • Zpracování žádostí o závazné posouzení.
  • Zpracování žádostí o daňové úlevy.