Tvorba interních směrnic

S ohledem na vaše potřeby, typ společnosti (výrobní, obchodní, služby poskytující) a specifika vašeho podnikání nastavíme základní firemní procesy ve vazbě na vykazování v rámci účetnictví a navrhneme vám optimální řešení. Budete tak mít přehled o fungování společnosti jako celku.

Vnitropodnikové směrnice patří k vašim zákonným povinnostem, je nutno je pravidelně aktualizovat v souladu s legislativním stavem.

Účetní interní směrnice stanoví pravidla zpracování vašeho účetnictví a nakládání s účetními doklady od jejich převzetí, přes fyzické zpracování, zaúčtování, sestavení povinných výkazů až po archivaci.

O co se v oblasti interních procesů dokážeme postarat?

  • Kompletní administrativní podpora.
  • Nastavení účetních procesů, zavedení interního kontrolního systému.
  • Nastavení a pravidelná aktualizace účetních interních směrnic v souladu s platnou legislativou a vašimi vnitropodnikovými směrnicemi.
  • Zajištění účetní supervize nad dodržováním interních účetních pravidel a postupů a správnosti vašeho účetnictví.
  • Kompletní outsourcing účetnictví.