Zpracování daňových přiznání

Zpracujeme pro vás všechna daňová přiznání. Jsme vám k dispozici od kompletace podkladů pro sestavení daňového přiznání až jejich podání správci příslušné daně.

V souvislosti se zpracováním daňových přiznání vám nabízíme i revizi a kompletaci podkladů.

Připravíme vaši společnost i na případnou kontrolu ze strany finančního úřadu, věnujeme se přitom interní kontrole nákladových a výnosových účtů a daňové relevanci jednotlivých účetních položek.

Jsme vám k dispozici také v případě případných sporů se správcem daně a jejich řešení.

Ručíme za formální i věcnou správnost vašich daňových přiznání a uplatnění všech možností daňových odpočtů v souladu se zákonnými předpisy.

Jaké služby vám v oblasti daňových přiznání poskytneme?

  • Analýza vašich daňových povinností s ohledem na daňovou optimalizaci vašich nákladů.
  • Analýza daňových rizik a příležitostí, zpracování návrhu jejich řešení s ohledem na vaše daňové plánování.
  • Komunikace se správcem daní, zastupování při jednáních a sporech se správcem příslušné daně.
  • Zpracování daňových přiznání a výpočet daně.
  • Podání daňových přiznání.
  • Simulace kontroly ze strany finančního úřadu.
  • Registrace k daním a plnění oznamovacích povinností.