Daňová evidence

Daňová evidence zajišťuje v souladu se zákonem o dani z příjmu zjištění základu daních z příjmů, obsahuje údaje o příjmech a výdajích, majetku a závazcích. V průběhu finančního roku se v rámci daňové evidence účetní doklady shromažďují, evidují, účtují a archivují.

Daňovou evidenci vedou zpravidla fyzické osoby podnikající na základě živnostenského oprávnění.

O co se v oblasti daňové evidence dokážeme postarat?

  • Kompletní proces daňové evidence pro všechny účetní položky.
  • Kontrola dokladů a zůstatků položek účetních výkazů.
  • Příprava pro evidenci k DPH.
  • Zpracování měsíčního nebo čtvrtletního přehledu o příjmech a výdajích a o majetku a závazcích.
  • Reporting dle specifikovaných potřeb.

V průběhu celé doby s vámi budeme průběžně komunikovat, zajistíme si osobní převzetí veškerých účetních dokladů a doklady dohodnutým způsobem zpracujeme.