Ewidencja podatkowa

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym ewidencja podatkowa służy do ustalenia podstawy opodatkowania dla podatku dochodowego, zawiera informacje o przychodach i rozchodach, mieniu i zobowiązaniach. W ramach ewidencji podatkowej są w ciągu roku obrachunkowego gromadzone, rejestrowane, księgowane i ewidencjonowane dokumenty księgowe.

Ewidencję podatkową prowadzą zazwyczaj osoby fizyczne działające na podstawie prowadzenia działalności gospodarczej.

O co zadbamy w zakresie ewidencji podatkowej?

  • Kompleksowy proces ewidencji podatkowej dla wszystkich pozycji księgowych.
  • Kontrola dokumentów i sald pozycji zestawień.
  • Przygotowanie do ewidencji VAT.
  • Opracowanie miesięcznego lub kwartalnego zestawienia dochodów, rozchodów, mienia i zobowiązań.
  • Raportowanie zgodnie z wyszczególnionymi potrzebami.

W trakcie trwania współpracy będziemy z Państwem na bieżąco w kontakcie, zapewnimy osobisty odbiór wszelkich dokumentów księgowych oraz przetworzymy je w uzgodniony sposób.