Księgowość podwójna

Ustawowy obowiązek prowadzenia księgowości podwójnej dotyczy przedsiębiorców, którzy w roku minionym osiągnęli obrót przekraczający 25 milionów CZK i przedsiębiorców zapisanych w Rejestrze Handlowym. Obowiązek prowadzenia księgowości podwójnej może być również nałożony przez szczególny przepis prawa. Przedsiębiorca również może zdecydować się na dobrowolne prowadzenie księgowości podwójnej.

Co możemy Państwu zaoferować w zakresie księgowości podwójnej?

 • Uregulowanie i prowadzenie księgowości podwójnej dla osób fizycznych i prawnych zgodnie z wybraną metodą rozliczania.
 • Płynne przejście z prowadzenia ewidencji podatkowej na prowadzenie księgowości podwójnej.
 • Wprowadzanie i księgowanie wszelkich transakcji księgowych (otrzymane faktury, wystawione faktury, bank, kasa, transakcje kartami płatniczymi, leasing, mienie, płace, itd.).
 • Importowanie danych wybranych agend z Państwa wewnętrznego systemu (np. otrzymane faktury, wystawione faktury, utarg detaliczny itd.) do naszego systemu i ich dalsza standardowa obsługa.
 • Sporządzenie poszczególnych zestawień lub okresowych raportów:
  • Księgi otrzymanych i wystawionych faktur.
  • Zestawienie faktur w terminie i po terminie płatności, włącznie z tworzeniem monitów.
  • Rozbicie poszczególnych kont w określonym okresie.
  • Bilans.
  • Rachunek zysków i strat włącznie z podziałem na centra lub zlecenia.
  • Cash-flow.
  • Okresowe porównania (ocena) zaplanowanego budżetu z wynikami Spółki.
  • Raporty specjalne zgodnie z wymaganiami klienta lub jednostki dominującej.
  • Przedstawienie wyników Spółki.
 • Sporządzenie okresowej deklaracji VAT.
 • Roczne sporządzenie poszczególnych lub wszystkich istotnych deklaracji podatkowych (podatku drogowego, podatku dochodowego, itd.).
 • Przygotowanie kompletnego rocznego sprawozdania finansowego z możliwością ewentualnej współpracy z audytorem i / lub doradcą podatkowym.
 • Opracowanie statystyk dla Czeskiego Urzędu Statystycznego.
 • Opracowanie zestawień dla Czeskiego Banku Narodowego
 • Komunikacja i kontakt z urzędami.

W trakcie trwania współpracy będziemy z Państwem na bieżąco w kontakcie, zapewnimy osobisty odbiór wszelkich dokumentów księgowych oraz przetworzymy je w uzgodniony sposób.