Sporządzenie deklaracji podatkowych

Sporządzimy dla Państwa wszelkiego rodzaju deklaracje podatkowe. Jesteśmy do Państwa dyspozycji od skompletowania dokumentacji aż po ich złożenie w organie administracji podatkowej odpowiednio do rodzaju danego podatku.

W związku ze sporządzaniem deklaracji podatkowych oferujemy Państwu również kontrolę i skompletowanie dokumentacji podatkowej.

Przygotujemy Państwa Spółkę do ewentualnej kontroli ze strony urzędu skarbowego, przy czym zajmiemy się wewnętrzną kontrolą rachunków kosztów i wyników oraz relewancją księgową poszczególnych pozycji księgowych.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji również w przypadku ewentualnych sporów z organem administracji podatkowej i podczas ich rozwiązywania.

Odpowiadamy za poprawność formalną i rzeczową Państwa deklaracji podatkowych i za skorzystanie z wszelkich możliwości odliczeń podatkowych zgodnie z przepisami ustaw.

Jakie usługi świadczymy w zakresie deklaracji podatkowych?

  • Analiza Państwa obowiązków podatkowych z uwzględnieniem optymalizacji podatkowej Państwa kosztów.
  • Analiza ryzyka i okazji podatkowych, opracowanie projektu ich rozwiązania z uwzględnieniem Państwa planowania podatkowego.
  • Komunikacja z organem administracji podatkowej, reprezentacja w ramach postępowania i sporów z organem administracji podatkowej odpowiednio do określonego rodzaju podatku.
  • Sporządzenie deklaracji podatkowych i obliczenie wysokości podatku.
  • Złożenie deklaracji podatkowych.
  • Symulacja kontroli ze strony urzędu skarbowego.
  • Rejestracja podatkowa i dopełnianie obowiązku zgłoszenia.