Účetní poradenství

Na základě znalosti typu vaší společnosti (výrobní, obchodní, poskytující služby), specifik vašeho podnikání a vašich potřeb vám dokážeme poskytnout také účetní poradenství nad rámec účetních služeb.

Co vám dokážeme v rámci účetního poradenství nabídnout?

  • Vypracování účetní metodiky, směrnic a pravidel pro účetní jednotku.
  • Poradenství při navrhování interního výkaznictví a reportingu.
  • Spolupráci se soudními znalci v oboru ekonomiky.
  • Poradenství v otázkách externího vykazování.

Naše služby nekončí doporučením ze strany poradce, poskytneme vám odbornou podporu také při implementaci navrhovaného řešení.