Usługi on line

Do naszych obowiązków oczywiście należy również kompleksowa opieka nad dokumentacją, od jej przejęcia, przez sortowanie i opracowanie pod kątem księgowości i podatków, z archiwizacją dokumentacji włącznie.

Dbamy o Państwa obowiązki podatkowe księgowe i płacowe

Kompleksowe usługi naszego zespołu uzupełnią lub zastąpią zespół w Państwa firmie, płynnie przejmiemy zapisy księgowe i podatkowe, będziemy obsługiwać bieżące obowiązki i zadania. Gwarantujemy rygorystyczne przestrzeganie wszelkich określonych terminów odprowadzeń podatków i ustawowych obowiązków uiszczenia opłat, dopełnianie obowiązków na polu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz wewnętrznych przepisów i wymogów obowiązujących w Państwa firmie.

Gwarantujemy jakość naszych usług pod względem technicznym jak i bezpieczeństwo przetwarzania Państwa danych. Poprzez zewnętrzną obsługę podatków i księgowości wspierają Państwo również niezawodność swoich danych.

Mogą się Państwo zajmować wyłącznie tym, co generuje dochód

Respektujemy Państwa potrzeby i rekomendujemy Państwu wyłącznie optymalne rozwiązania.

Dzięki świadczonym przez nas usługom mogą Państwo przeznaczyć swoje zasoby na rozwiązywanie kluczowych priorytetów własnej działalności biznesowej i zwiększyć w ten sposób łączną wydajność i dochodowość firmy.

Kluczowy zespół specjalistów Spółki NewCo Tax and Accounting w zakresie księgowości, podatków, kadr i płac osobiście omówi z Państwem potrzeby i oczekiwania oraz zaproponuje indywidualne rozwiązanie dostosowane do Państwa potrzeb.